Gabinet Stomatologiczny DENTILO w swoim szerokim zakresie usług stomatologicznych posiada również nowoczesny systemem obrazowania zewnątrzustnego – pantomograf Vatech PAX-I. Pozwala on na szybką diagnostykę na miejscu, podczas jednej wizyty.

Nowoczesne urządzenie, jakim jest aparat PAX-I, pozwala na szybką diagnostykę obrazową przy jednoczesnym zapewnieniu maksimum bezpieczeństwa związanego z działaniem promieni X na organizm człowieka.